Tính năng - VietCAS EMR - Phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án
Tính năng phần mềm vietcas emr

Danh sách tính năng

STT Tính năng Phiên bản community Phiên bản thương mại
A Tiếp nhận
1 Thiết lập quản lý phòng chờ khám
2 Tạo lịch khám bệnh cho khách vãng lai
3 Nhận lịch khám bệnh từ Zalo
4 Nhận lịch hẹn khám trực tiếp đến từng bác sĩ trong phòng khám
5 Danh sách lịch hẹn khám theo ngày
6 Tự động xếp hàng theo 2 cấp độ ưu tiên
7 Hiển thị hàng chờ bệnh nhân trên màn hình tivi
8 Tự động xếp phòng chờ khám theo chỉ định dịch vụ
9 Chuyển phòng chờ khám cho bệnh nhân
10 Thông báo giờ khám cho bệnh nhân qua Zalo
11 Thông báo chuyển phòng cho bệnh nhân qua Zalo
12 Chát với bệnh nhân chờ khám qua Zalo Chỉ gửi đi
13 Tạo lịch tái khám cho bệnh nhân
14 Tạo lịch khám hội chẩn cho bệnh nhân
15 Tạo lịch khám từ cuộc gọi call center tích hợp
16 Danh sách lịch hẹn khám theo dõi hàng ngày
B KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
1 Xem thông tin chi tiết của bệnh nhân
2 Kết nối cổng vaccine, cổng dược quốc gia
3 Xem lịch sử khám bệnh của bệnh nhân
4 Xem kết quả khảo sát bệnh nhân
5 Quản lý tiền căn, dị ứng của bệnh nhân
6 Chát với bệnh nhân Chỉ gửi đi
7 Gửi hồ sơ, kết quả khám bệnh (file hình)
8 Quản lý lịch tái khám, lịch uống thuốc
9 Gửi kết quả hình ảnh xét nghiệm, siêu âm (file hình)
10 Tạo bệnh án điện tử cho bệnh nhân theo mẫu bệnh án
11 Gửi bệnh án điện tử đến Zalo
12 In bệnh án điện tử theo mẫu của bộ y tế Mẫu chung
13 Kê toa và in toa thuốc cho bệnh nhân
14 Gửi toa thuốc đến Zalo
15 Kê toa theo toa thuốc mẫu
16 In toa thuốc theo mẫu được yêu cầu 1 mẫu chung
17 Chỉ định dịch vụ khám/chữa bệnh
18 Tạo và in hóa đơn thanh toán 1 mẫu chung
19 Gửi hóa đơn đến Zalo
20 Ký số vào sổ khám bệnh và toa thuốc
21 Tạo hóa đơn điện tử
22 Xem lịch sử tiêm vaccine
23 Tạo yêu cầu/Cam kết/Chứng nhận
24 Quản lý thông tin người thân bệnh nhân
25 Xem lịch sử thanh toán
26 Chuẩn đoán bệnh
27 Thiết lập diễn biến/Y lệnh
28 Quản lý chỉ định dịch vụ
29 Thêm phiếu điều dưỡng chăm sóc (file hình)
30 Video call hội chẩn bệnh nhân từ xa (tích hợp zoom, google meet)
31 Video call hội chẩn bệnh nhân từ xa có thu phí online
32 Phân công bác sĩ cho từng bệnh nhân
33 Bán thuốc tích hợp kiot Viet
C Điều trị nội trú
1 Tiếp nhận nội trú/giường bệnh
2 Hội chẩn y khoa
3 Giấy/phiếu gây mê, hồi sức
4 Giấy/phiếu phẫu thuật, thủ thuật
5 Giấy/phiếu chuyển viện
6 Giấy/phiếu ra viện
7 Giấy phiếu y lệnh, chăm sóc lâm sàng
D Chăm sóc bệnh nhân qua tin nhắn
1 Danh sách bệnh nhân đã đến khám
2 Gửi tin nhắn Zalo
3 Nhận tin nhắn Zalo
4 Đăng thông báo về phòng khám trên sổ khám bệnh điện tử
5 Thiết lập chương trình nhắn tin tự động cho từng bệnh nhân
6 Danh sách lịch hẹn khám của bệnh nhân
7 Điều chỉnh thông tin bệnh nhân
8 Gửi thông báo đến tất cả bệnh nhân
E Xây dựng và quản lý phác đồ điều trị
1 Cung cấp bệnh án điện tử theo mẫu của bộ y tế
2 Chỉnh sửa phác đồ có sẵn
3 Tạo phác đồ điều trị theo yêu cầu
4 Tùy chỉnh bản in bệnh án
F Xây dựng và quản lý mẫu câu hỏi lâm sàng
1 Cung cấp câu hỏi lâm sàng, cận lâm sàng theo mẫu của bộ y tế
2 Chỉnh sửa câu hỏi lâm sàng, cận lâm sàng có sẵn
3 Tạo câu hỏi lâm sàng, cận lâm sàng
4 Gửi câu hỏi lâm sàng, cận lâm sàng cho bệnh nhân
5 Cập nhật trả lời câu hỏi của bệnh nhân vào hồ sơ
G Xây dựng và quản lý toa thuốc mẫu
1 Xây dựng toa thuốc mẫu
2 Cung cấp toa thuốc mẫu tham khảo
3 Chỉnh sửa toa thuốc mẫu
4 Tùy chỉnh bản in toa thuốc
H Quản lý thuốc và kho thuốc
1 Quản lý danh mục thuốc theo quy định của bộ y tế
2 Phân loại nhóm thuốc
3 Quản lý giá thuốc
4 Quản lý tồn kho
5 Nhập kho thuốc
6 Quản lý lịch sử nhập thuốc, giá nhập thuốc
7 Thanh toán đơn thuốc
8 Cân đối kho thuốc
9 Thêm thuốc vào danh mục
I Quản lý danh mục dịch vụ
1 Cung cấp danh mục dịch vụ theo quy định của bộ y tế
2 Cung cấp giá dịch vụ theo quy định của bộ y tế
3 Phân nhóm dịch vụ theo chuyên khoa
4 Quản lý thông tin dịch vụ
5 Phân dịch vụ vào từng phòng khám
6 Thêm dịch vụ vào danh mục
7 Phân dịch vụ đi kèm với thuốc
8 Cung cấp các gói dịch vụ
9 Cung cấp dịch vụ bán ngoài
10 Mua ngoài dịch vụ
J Quản lý nội dung y khoa khác
1 Tạo và quản lý các bài viết y khoa
2 Gửi bài viết y khoa đến sổ khám bệnh của bệnh nhân
3 Hiển thị bài viết y khoa trên phần mềm sổ khám bệnh
4 Tạo và quản lý hình ảnh y khoa
5 Tạo và quản lý Video
6 Hiển thị Video y khoa trên màn hình chờ khám tại phòng khám
7 Xem bài viết, hình ảnh, video y khoa của đồng nghiệp
K Quản lý thông tin phòng khám
1 Quản lý nhiều phòng khám trong cùng 1 hệ thống
2 Đăng tải thông tin về phòng khám trên Zalo, Facebook
3 Thu thập và quản lý phản hồi của người dùng sổ khám bệnh về phòng khám
4 Đăng tải danh sách bác sĩ của phòng khám lên Zalo, Facebook
5 Tạo phòng khám
6 Quản lý thông tin phòng khám
7 Nhận thông báo các thay đổi trong hoạt động phòng khám
L Tạo và quản lý sự kiện trong phòng khám
1 Đăng tải sự kiện về phòng khám trên Zalo
2 Mời người tham dự sự kiện qua Zalo
3 Tiếp nhận và quản lý đăng ký tham gia sự kiện của phòng khám
M Quản lý, phân quyền nhân sự phòng khám
1 Danh sách nhân sự từng phòng khám trong hệ thống
2 Cấp quyền quản lý phòng khám trong hệ thống
3 Cấp quyền bác sĩ và quyền quản trị trong từng phòng khám thuộc hệ thống
4 Mời nhân sự vào phòng khám
5 Cấp quyền nghiệp vụ phòng chờ cho nhân sự
N Mạng xã hội nội bộ phòng khám
1 Mỗi tài khoản có một trang mạng xã hội riêng
2 Mỗi phòng khám trong hệ thống có một trang mạng xã hội riêng
3 Chia sẻ ý kiến hoặc ghi chú thông tin riêng tư
4 Chia sẻ thông tin theo từng nhóm, từng phòng khám
5 Cập nhật thông tin hiển thị của phòng khám trên mạng xã hội
6 Xem thông tin mạng xã hội của các phòng khám khác
7 Xem thông tin mạng xã hội của các tài khoản khác
8 Tạo sự kiện trên trang mạng xã hội tài khoản
O Tích hợp mạng xã hội Zalo
1 Zalo account của phòng khám Account VietCAS Account phòng khám
2 Gửi tin nhắn Zalo (điều trị, danh sách bệnh nhân, tiếp nhận)
3 Nhận tin nhắn Zalo
4 Gửi hình ảnh Zalo
5 Gửi bài viết Zalo
6 Gửi File tới Zalo
7 Gửi bảng câu hỏi tới Zalo
8 Gửi lịch hẹn tái khám tới Zalo (Điều trị-tái khám, Tiếp nhận - đổi lịch hẹn)
9 Gửi lịch uống thuốc tới Zalo
10 Gửi tin nhắn chăm sóc tự động tới Zalo
11 Gửi tin nhắn thông báo bệnh nhân tới Zalo
12 Gửi thông báo chuyển phòng tới Zalo
13 Gửi thông báo hoàn tất dịch vụ tới Zalo
14 Gửi bệnh án, kê toa, chỉ định dịch vụ (dạng hình ảnh + list), hóa đơn (pdf)
15 Gửi link hội chẩn
16 Thông báo giờ khám cho bệnh nhân qua Zalo 1 mẫu chung
17 Thông báo chuyển phòng cho bệnh nhân qua Zalo
18 Chát với bệnh nhân chờ khám qua Zalo 1 mẫu chung
19 Đăng tải thông tin về phòng khám trên Zalo
20 Đăng tải danh sách bác sĩ của phòng khám lên Zalo
21 Đăng tải sự kiện về phòng khám trên Zalo
22 Mời người tham dự sự kiện qua Zalo
P Các tính năng khác
1 Token ký điện tử
2 Không gian lưu trữ archive bệnh án cũ 100Gb
3 Hóa đơn điện tử
4 Tích hợp cổng thanh toán bảo hiểm xã hội Theo yêu cầu
5 Adapter tích hợp hệ thống HIS (Hospital Information System)
6 Hỗ trợ 24x7
7 Tích hợp báo cáo Power Bi
© Copyright 2021. Vietcasemr là phần mềm của Công ty Vietcas