Bảng giá - VietCAS EMR - Phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án
Bảng giá vietcas emr

Phí sử dụng

PHIÊN BẢN THƯƠNG MẠI
đơn giá/tháng (vnđ) số lượng bác sĩ số tháng cam kết thành giá (vnđ) Đăng ký sử dụng
1,200,000 12 14,400,000
Kết nối Zalo Account riêng 1 tài khoảng Microsoft Power BI Cài đặt trên máy chủ độc lập
Miễn phí 1.000 tin nhắn Zalo đầu tiên Report Dashboard theo yêu cầu Thanh toán viện phí online
1 tài khoản Call Center Quản lý kho thuốc và nhiều hơn nữa...
Lưu ý: Giá chưa bao gồm thuế VAT | Thời hạn hợp đồng ít nhất 12 tháng
Bảng giá - VietCAS EMR - Phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án
Bảng giá vietcas emr

Phí sử dụng

PHIÊN BẢN THƯƠNG MẠI
đơn giá/
tháng (vnđ)
số lượng bác sĩ số tháng cam kết
1,200,000 12
thành giá (vnđ) 14,400,000
Đăng ký sử dụng
Kết nối Zalo Account riêng
1 tài khoảng Microsoft Power BI
Cài đặt trên máy chủ độc lập
Miễn phí 1.000 tin nhắn Zalo đầu tiên
Report Dashboard theo yêu cầu
Thanh toán viện phí online
1 tài khoản Call Center
Quản lý kho thuốc
và nhiều hơn nữa...
Lưu ý: Giá chưa bao gồm thuế VAT | Thời hạn hợp đồng ít nhất 12 tháng
Bạn vẫn có thể sử dụng VietCAS EMR
PHIÊN BẢN COMMUNITY
hoàn toàn miễn phí
Đăng ký sử dụng
Kết nối Zalo Official Account của VietCAS. 1 tài khoảng Call Center
Miễn phí 1.000 tin nhắn Zalo đầu tiên 40 phút / lần gọi Zoom
Thanh toán viện phí online Đăng ký và sử dụng tại www.hosobenhan.vn
Bạn vẫn có thể sử dụng VietCAS EMR
PHIÊN BẢN COMMUNITY
hoàn toàn miễn phí
Đăng ký sử dụng
Kết nối Zalo Official Account của VietCAS.
1 tài khoảng Call Center
Miễn phí 1.000 tin nhắn Zalo đầu tiên
40 phút / lần gọi Zoom
Thanh toán viện phí online
Đăng ký và sử dụng tại www.hosobenhan.vn
© Copyright 2021. Vietcasemr là phần mềm của Công ty Vietcas